Kindlatel standarditel põhinevad tehnilise seisukorra hindamised tagavad kinnisvarale kavandatud eluea.

Hoonete tehniline seisukord ja kavandatav eluiga võivad olla väga erinevad, sõltudes kasutatud materjalidest, ehitamise, plaaniliste hoolduste ning teostatud remontide kvaliteedist.

ESTEA majandustegevusteate number: EEK001244 - ehitise audit; EEO003655 - omanikujärelevalve.

Eesti Ehituse Asjatundjate (ESTEA) tegevusteks on:

 • kinnisvara erapooletu tehnilise seisukorra hindamise - Technical Due Diligence (TDD) teenused;
 • hoonete remondi-, hoolduse ja investeeringutevajaduste määratlemine täna ja tulevikuks, 5-10 aastale;
 • pikaajaliste majanduskavade koostamine korteri- ja elamuühistutele;
 • väikeelamute ja korterite tehnilise seisukorra hindamine;
 • niiskusmõõdistamine ja -kaardistamine;
 • ventilatsioonišahtide videouuringud ja õhuhulkade mõõdistamine;
 • tehnilise seisukorra uuringud, konstruktsioonide avamine;
 • kahjulike ainete uuringud;
 • hallituse ja muude mikroobide laboriuuringud;
 • KredExi tehnilise konsultandi teenused;
 • omanikujärelevalve teenused;
 • energiaauditid;
 • energiamärgise väljastamine;
 • ESTEA standardite kohased kinnisvara elukaare teenused.

Kõik meie asjatundjad omavad vähemalt 20-aastast kogemust oma erialal.

Hooli oma kinnisvarast!ESTEA_LABEL_www2015_300x295px2.png